7 mei 2019

Privacyverklaring

Privacyverklaring
In deze privacy verklaring zijn de privacyvoorwaarden beschreven die door Industrie- en Handelsonderneming Spaan B.V. ( hierna : Spaan BV ) worden gehanteerd. Spaan BV respecteert uw privacy en zorg er voor dat de persoonsgegevens die u aan Spaan BV verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Spaan BV handelt hierbij naar de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Spaan BV richt zich op bedrijven en (overheids)instellingen in de zakelijke en non-profitmarkt. Spaan BV kan voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt andere partijen inschakelen. Spaan BV zorgt er voor dat de verwerking van de persoonsgegevens door deze derden in overeenstemming gebeurt met deze privacy verklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt Spaan BV
Bij plaatsing van een bestelling of het doen van een bestelling vraagt Spaan BV naar uw naam, adres, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsinformatie. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn, en worden opgenomen in een persoonlijk account.

Voor welke doeleinden gebruikt Spaan BV persoonsgegevens
Bestellen en leveren: Spaan BV gebruikt persoonsgegevens van u of de door u opgegeven contactpersoon (naw-gegevens, e-mailadres, factuuradres) om te zorgen dat u succesvol een bestelling kunt plaatsen of leveren en om het bestelde product of dienst aan u te kunnen leveren (naw-gegevens, e-mailadres) of af te nemen. Ook gebruiken wij persoonsgegevens om u over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden (e-mailadres, telefoonnummer).

Marketingactiviteiten: Spaan BV gebruikt uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, als u een product of dienst bij Spaan BV bestelt, kan Spaan BV u per post, e-mail, sms of telefoon informeren over gelijke of vergelijkbare producten of diensten die door Spaan BV worden aangeboden. Ook kan Spaan BV u informeren over activiteiten van haar ondernemingen via (digitale) nieuwsbrieven (naam, e-mailadres). Als u de nieuwsbrieven niet wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via een link in de nieuwsbrief.

Fraudedetectie, –preventie, creditscoring  en nakomen wettelijke verplichtingen: Spaan BV gebruikt persoonsgegevens voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen haar onderneming, haar medewerkers en derden. Ook gebruikt Spaan BV persoonsgegevens voor het bepalen van de kredietwaardigheid van haar klanten en om overkreditering te voorkomen. Daarnaast kan Spaan BV persoonsgegevens gebruiken voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (naw-gegevens, e-mailadres, factuuradres, betalingsinformatie).

Delen van uw persoonsgegevens met anderen 
Uw persoonsgegevens worden door Spaan BV aan samenwerkende partners ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling, of de uitvoering van de dienstverlening. Deze partijen mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt en vallen onder de verantwoordelijkheid van Spaan BV (de partner wordt hierna aangeduid als bewerker). Daarnaast verstrekt Spaan BV persoonsgegevens aan anderen die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna wordt gesproken van derden).

Voor de hosting van de online platformen maakt Spaan BV gebruik van een eigen cloudnetwerk in Nederland, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hostingpartner (bewerker) in Nederland. 

Bij de aflevering van producten per post maakt Spaan BV gebruik van de bezorgdiensten van vervoerders (bewerker).

Bij de facturatie, incassering van betalingen en creditscoring maakt Spaan BV gebruik van betalingsproviders, banken (derden) en incassopartners (bewerker, en derden).

Bij de marketingactiviteiten kan Spaan BV gebruik maken van online softwareapplicaties van partners (bewerker).

Bij het uitvoeren van een wettelijk onderzoek is Spaan BV verplicht persoonsgegevens te delen met de overheid of autoriteiten om invulling te geven aan wettelijke plichten zoals vorderingen gedaan door de bevoegde autoreiten (derden). 

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht ons te vragen uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Daarnaast kunt u contact opnemen met Spaan BV als u geregistreerde gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, te bereiken via telefoonnummer 050-5019159 A.Spaan, directeur (lokaal tarief) of via a.spaan@spaanroden.nl. Het kan echter voorkomen dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor juridische of administratieve redenen.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens 
Spaan BV waardeert het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld en gaat daarom uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.

Spaan BV slaat uw persoonsgegevens op onder een persoonlijk account. Dit account is gekoppeld aan een uniek klantnummer.

Spaan BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Spaan BV bewaart de persoonsgegevens die u ons toestuurt, zolang als naar de aard van het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens nodig is. Spaan BV houdt zich daarbij aan de wettelijke vernietigingstermijnen en (fiscale) bewaartermijnen.

Updates van privacy verklaring en hoe contact opnemen
Spaan BV kan de informatie in deze privacy verklaring updaten en Spaan BV raadt u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven. Voor meer informatie of suggesties over de privacy kunt u contact opnemen met 050-5019159 A.Spaan, directeur (lokaal tarief) of via a.spaan@spaanroden.nl.

Wie is verantwoordelijk voor privacy verklaring
Deze privacy verklaring valt onder de verantwoordelijkheid van:

Industrie-en Handelsonderneming Spaan BV, 2e Energieweg 2g, 9301 LL Roden.